Konstrukce bioformy II

instalace, 180x180x150cm, prostěradlo, Lazeščyna, Hoverla, Ukrajina 2020 2020Geometrické rozhraní biologického objektu, vymezené plošnými výplněmi mezi jeho vrcholovými body a ostatním tvaroslovím jednotlivých kořenů. Monochromní vykrytí reality v bezprostředním okolí stromu zplošťuje, a tím zároveň rozmělňuje jeho usazení v prostoru.

Práce navazuje na provazové projekty z Kambodži a Řecka.Patrik Proško