Proěkce

instalace, 150x150x80cm, provaz, Kapinovski Manastir, Velchevo, Bulharsko 2019Strom na cestě nepravděpodobného růstu, projektuje svými paprsky novou expanzi vlastní komunikace na půdorysu získaných poznatků o pravidelném obdélníku. Zkomolenina přírodní zákonitosti na křížení cest s různými zájmy, které se navzájem ovlivňují.Patrik Proško