Koruna

instalace, 100x70x50cm, husí krky, Oteševo, Prespa, Makedonie 2019

Patrik Proško