Stromorchitektura I.

instalace, 2,5x2,5x3m, provaz, , Transylvánie, Cisnădie, Rumunsko 2019Lineární proud pramenící u kořene stromu, se prostorově rozvětvuje na jeho vrcholové body, ze kterých jsou spuštěny kolmice. Tím je vyznačen přirozený půdorys stromu a propojením těchto bodů s tvaroslovím stromu vzniká na jeho bázi lineárně architektonický skelet hradního, nebo chrámového typu.Patrik Proško