Jungle view

malba na džungli, 2x3x4m, vápno, Mae Sai, Thajsko 2018V tomhle případě jsem s džunglí chtěl pracovat jako se strukturálním plátnem. Výběrem a vytahováním tvaroslovných a ornamentálních struktur skrytých ve změti objektů řazených v prostoru za sebou, do něj můžu promítat novou abstrahující, ale třeba i významovou obrazotvornost s iluzorními výjevy a plastickou hrou. To je aspoň moje teoretická představa, tady však pouze rozdělaná, protože přišel déšť a malbu smyl ještě před dokončením.Patrik Proško