Tisíc let a jeden den

instalace 5 x 3 m, přírodní rezervace Choltická obora 2014,“Když jsem byl malý kluk, chodil jsem si hrát s kamarády často do lesa. Stavěli jsme bunkry a různá zákoutí s ohništěm, kde jsme pak pekli brambory a buřty. Stromy byly zdobené různým harampádím a v obilí jsme měli vyšlapané cestičky ke stohům. Vytvářeli jsme si tak svůj vlastní svět s vlastními zákony. Ještě jsem z toho nevyrostl.”

Jednodenní sochařské instalace vytvořené na bázi tlakového formování. Zastavený moment fyzikálního děje výtlaku a pružnosti. Tvary exaktních koulí se deformují o stísněné vnitřní prostory stromů, aby se po výtlaku opět zformovali do svého původního tvaru. Tisíc let staré duby jako nosné tvary soch a expanze jako sochařský proces.

Genius loci jednodenní invaze seberealizace do přírody.Patrik Proško