Kontury II.

malba na buldozer, Nerja, Andalusie, Španělsko 2016Na svých cestách do Santiaga de Compostela jsem vytvořil několik lineárních maleb na různé objekty. To co mě na tomto přístupu primárně zajímá je aplikace vektorových principů grafických programů na reálné objekty a jejich proměna. Propojením virtuálního světa a reálné skutečnosti skrze ruční malbu vzniká jakýsi oslí můstek nejen mezi těmito světy, ale i mezi člověkem a umělou inteligencí.

Živá až upachtěná malba se stává protikladem digitální přesnosti a výstupu z grafických programů a 3D studií, kterým je v drtivé většině digitální tisk. Stavební a konstrukční články objektů ve virtuálních programech převedené do reality, vyřezávají všechny tvary objektu směrem ven tak, jako je tomu ve virtuálním prostředí. Pokud bychom se na objekty dívali bez této aplikace, pravděpodobně bychom se všemi těmito tvary nezabývali, objekt by splýval v okolním prostředí s ostatními objekty. Je to malba se sochařským přístupem, při které je zajímavé pozorovat jak linie objekt proměňují a jak důležité jsou při stavbě předmětů a jejich tvarů. Zajímavá je také reflexe lidí na většinu mých prací. Často si myslí, že jsem je neudělal v realitě, ale v počítači a nechtějí věřit tomu, že bych například tento buldozer opravdu celý pomaloval ve skutečnosti. Myslí si že je to práce digitální postprodukce. Mám potřebu je přesvědčovat, že tomu tak není. Myslím že to je také proto, že současné technologie jsou brány jako něco, co nám usnadňuje veškeré naše činnosti a že je tedy přeci zbytečné se s tím tolik namáhat. Je to fenomén. Velmi často apriori předpokládáme, že výsledky práce okolo nás nejsou prací lidí, ale nových technologií, strojů, robotů a umělé inteligence a že člověk je zde pouze hybatelem impulsu a zadavatelem parametrů toho, co má stroj vytvořit. To je také důvod, proč se především sochaři obávají o svůj obor, když 3D tiskárny je mohou v mnohém a levněji nahradit již dnes. Já se neobávám, využívám je.

Vektorovými malbami se objekty najednou proměňují v roztomilé zákusky z perníku, které zůstávají v krajině jako sochy z dílny české tradice.Patrik Proško