Bílá formule

mramoromalba, biologicky odbouratelná barva Creativ C 2005 s ekologickým certifikátem nezávadnosti, mramorové doly Carrara, Itálie 2015Vždycky když mám narozeniny, nebo když je konec roku a začíná nový tak si myslím, že ten další rok bude zase o něco lepší než byl tenhle. Dokonce i každý den když vstávám si myslím, že ten den bude dobrý a těšim se na něj co přinese. Je to určité vnitřní vědomé nastavení mysli vůči vnějšímu světu, které se jím snažím ovlivňovat.

Věřím na zákon vysílání energie - to jakou vysíláme do svého okolí, taková se nám i vrací a odráží se to na kvalitě našeho života a nejen našeho. Věřím také, že existuje něco jako kosmické vědomí jehož podobu, nebo povahu můžeme svým vědomým nastavením mysli (myšlením) ovlivnit. Podle názoru amerického psychiatra Stanislava Grofa není vědomí průvodním jevem hmoty, tedy produkt neurofyziologických procesů v mozku, ale prvotní vlastností bytí. Říká, že vědomí je první podstatnou vlastností bytí, a že je schopno mnoha různých činností, jíchž lidský mozek schopen není. Na základě svých experimentů s LSD – tedy s látkou rozšiřující vědomí přichází s tezí, že vesmír je v podstatě sjednocenou sítí událostí probíhajících ve vědomí a vědomí jednotlivce je součástí i účastníkem v tomto rozsáhlém univerzálním poli, jež prostupuje veškerou existencí. Svědčí o tom i fakt, že subjekty zkoumané v tomto stavu rozšířeného vědomí podávali informace, které svou povahou a kvalitou překonávali úroveň vzdělání dotyčného jedince a obsahovali velmi specifické detaily, svědčící, že zcela jednoznačně nemohou být získány běžnými cestami, tedy neurofyziologickými procesy v mozku. V některých případech bylo možné tyto vzpomínky zpětně objektivně ověřit, a to až do úžasné hloubky podrobností (Stanislav Grof – Psychologie budoucnosti,2004)

Výše popsané jsem sám prožil. Prožil jsem také to jakým způsobem se změnilo mé okolí a můj život, když jsem do něj vysílal energii negativní a když pozitivní a o tyto zkušenosti se opírá i má víra v pozitivní myšlení a ritualitu nejen této práce.

Na své cestě jsem navštívil také mramorové doly v Carraře v Itálii a tahle návštěva patřila k nejsilnějším vjemům mé cesty. Genius loci tohoto místa spjatý se zrodem monumentality Italské architektury a sochařství byl umocněn tím, že Apuánské Alpy známé též jako mramorové hory, jsou jediným místem na světě, kde se dodnes těží bílý mramor. Problém však je, že vlivem těžby a přírodních změn tento vzácný sněhobílý mramor šedne a markantně ho ubývá. Vytvořil jsem v tomto bílém prostředí mramorových dolů bílé rituální malby na bílé mramorové balvany. Obrazy jsou spíše vzory připomínajícími písmo, vznikaly spontánně a bez přípravy. Jsou to bílé zaříkávací formule.Patrik Proško

Patrik Proško