Netvar

Malba na torzo auta, objekt 150x100x90cm, soukromá sbírka COLLET PRAGUE | MUNICH, 2017Netvar je o tvaru a jeho mystifikaci. Je to objekt vytvořený výběrem, malbou a typem instalace. Výběrem části auta, ve kterém dochází k potlačování jeho původní funkce, původního materiálu a původního technického provedení.

Barevné sjednocení v černou a bílou potlačuje původní materiál a množství tvarů vytažených bílou linkou strhává pozornost natolik, že poznávání původní funkce tvaru je upozaděno do druhého plánu. Této mystifikaci přispívá i ruční provedení konturace, která je velmi nepřesná a roztřesená, čímž je potlačen původní technický design auta a objekt získává živočišný charakter. Odtud také prvotní asociace na slovo „netvor“. Zápor přidaný ke kořenu slova „tvor“ nabízí interpretaci, že netvor není tvor. Je to však také trochu mystifikace, protože netvor je samozřejmě primárně tvor, stejně tak jako netvar je primárně tvar. Tedy odlišnost těchto pojmů se skrývá v něčem jiném, než v jejich slovním kořenu. Celkové znejistění o jaký tvar se vlastně jedná je umocněno jeho instalováním v jiné pozici, než pro jakou byl původně navržen, tedy v tomto případě vzhůru nohama.

Většina sochařských technik je velmi těžkopádná a zdlouhavá. Mým cílem je lehkopádnost v tvorbě prostorových objektů. Netvar je objekt ready-made přepracovaný malbou se sochařským přístupem a těžkopádnou zkušeností.Patrik Proško

Patrik Proško

Patrik Proško

Patrik Proško

Patrik Proško